Karmaniol, czyli Francuzi lubią żartować – próba kostiumowa.

Na 56 Międzynarodowym Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju odbędzie się prapremiera operetki „Karmaniol, czyli Francuzi lubią żartować” w unikatowej urtekstowej wersji kompozycji Stanisława Moniuszki z tekstem w oryginale. Jest to przełomowe wydarzenie na drodze do wypromowania zarówno zapomnianej twórczości wybitnego kompozytora w jej oryginalnej wersji, jak i popularyzowania wspaniałych dzieł muzycznych na światowym poziomie.

Projekt o ogromnej wadze w skali krajowej i międzynarodowej przyczyni się nie tylko do podniesienia poziomu znajomości twórczości wybitnego kompozytora, ale również wypromuje Polskę, jako kraj przywiązujący ogromną wartość do tradycji i promocji rodzimych dzieł najwyższej jakości. Realizacja spektaklu stanie się punktem wyjścia do współpracy zakrojonej na szeroką skalę, która w przyszłości z powodzeniem i przy użyciu już zebranego zespołu specjalistów może być kontynuowana, poszerzana i rozbudowywana, by w roku 2019 wpasować się w serię wydarzeń odbywających się na terenie całej Polski związanych z obchodami 200tnych urodzin Stanisława Moniuszki.

Projekt wspólfinansowany przez MKiDN w ranmach programu Muzyka i gminę Kudowa Zdrój.