„Nowy don Kiszot czyli sto szaleństw” Stanisława Moniuszki przywrócony do oryginału

Krotochwila w trzech aktach z librettem Aleksandra Fredry i muzyką wspaniałego kompozytora, Stanisława Moniuszki doczekała się nowej realizacji. „Nowy Don Kiszot” przygotowany we współpracy Towarzystwa Teatralnego we Wrocławiu, Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju, Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego zostanie nagrany i wydany na płycie DVD.

Wrocławska premiera zostanie przeprowadzona w postaci nagrania przy udziale publiczności na żywo w czwartek, 14.12.2017, o godz. 19:30 w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wstęp bezpłatny, ilość miejsc ograniczona. Wejściówki do odbioru w recepcji budynku E (ul. Zelwerowicza).

Unikatowa jakość opracowanej przez sztab specjalistów partytury do utworu na podstawie odpisów z oryginałów znajdujących się w Bibliotece, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego skłoniła organizatorów do przygotowania projektu, którego celem jest uwiecznienie dzieła w oryginalnej muzycznie wersji i rozpowszechnienie go szerokiemu gronu odbiorców.

Profesjonalne kostiumy i scenografia multimedialna, wybitna reżyseria, opieka artystyczna na najwyższym poziomie zagwarantują unikatową jakość realizacji. Nagranie udokumentuje pokaz i pozwoli rozpowszechnić dzieło docierając do tysięcy odbiorców za pomocą tradycyjnych metod ­ pokazy na scenach w wybranych miastach na terenie całej Polski, oraz najnowszej technologii ­ wydanie płyty.

Spektakl wyreżyserował Roberto Skolmowski, kierownictwo muzyczne – Stanisław Rybarczyk, choreografię przygotowała Elżbieta Lejman-Krzysztyniak, a scenografię Małgorzata Słoniowska. W spektaklu udział wezmą profesorowie i studenci Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu wśród nich wybitni artyści, Piotr Łykowski i Bogdan Makal oraz Orkiestra Festiwalowa.

Realizacja spektaklu powstała na zamówienie Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju i jest jednym z pierwszych przejawów obchodów jubileuszu dwusetnych urodzin Moniuszki. Na zaproszenie szefa komitetu redakcyjnego nowej edycji Dzieł Wszystkich Stanisława Moniuszki działającego przy Polskim Wydawnictwie Muzycznym, prof. Remigiusza Pośpiecha partytura zostanie włączona do niniejszej edycji. Powstała rejestracja zostanie wydana na płycie DVD i przekazana do darmowej dystrybucji do szkół i instytucji kultury co pomoże promować twórczość Moniuszki i umożliwi szerokiemu odbiorcy kontakt z dziełem.

Projekt dofinansowano ze środków Instytutu Muzyki i Tańca w ramach Programu Muzyka i taniec – Interwencje 2017 oraz Gminy Wrocław.

Stanisław Moniuszko – „Nowy Don Kiszot czyli Sto szaleństw”

Libretto – Aleksander Fredro

Premiera w wersji urtekstowej

Realizatorzy:

Roberto Skolmowski – inscenizacja i reżyseria

Stanisław Rybarczyk – kierownictwo muzyczne, dyrygent

Elżbieta Lejman-Krzysztyniak – choreografia

Marta Kuczyńska – choreografia żonglerska

Małgorzata Słoniowska – scenografia

Tadeusz Płatek – przygotowanie muzyczne solistów i zespołu wokalnego

Anna Snelewska – współpraca muzyczna

Andrzej Wolański, Grzegorz Wierzba – opracowanie materiałów muzycznych

Wojciech Hejno, Robert Skolmowski, Janusz Słoniowski – Współpraca techniczna

Agnieszka Marcinowska – koordynacja projektu

Wykonawcy:

Maciej Krzysztyniak – Kasztelan

Marek Belko – Karol, syn Kasztelana

Agata Chodorek – Zofia, synowica

Szymon Gąsiorowski – Mateusz Sędziłko, burmistrz bliskiego miasteczka

Mikołaj Bońkowski – Michał, służący Karola

Piotr Łykowski – Jakub, stary sługa Kasztelana

Maciej Łykowski – Boruta, leśniczy i karczmarz w dobrach Kasztelana

Anna Grycan – Małgorzata, jego żona

Michał Ziemak – Kmotr, stróż karczemny

Bogdan Makal – Wójt

Tomasz Łykowski – Inwalid

Aleksandra Dyrna, Magdalena Makowska, Urszula Milewska, Julia Pietrusewicz, Katarzyna Radoń, Tomasz Radziszewski – Wieśniacy, Wieśniaczki, Dworzanie

Piotr Danieluk – w roli Konia Rosynanta

Orkiestra Festiwalowa Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju

 

Organizator:

Towarzystwo Teatralne

 

Współorganizator:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Kudowie-Zdroju

Fundacja „PRO ARTE 2002”