Projekt zakłada rejestrację audio i wideo prapremierowego wykonania krotochwili „Nowy Don
Kiszot czyli sto szaleństw”.
Realizacja spektaklu powstała na zamówienie Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w
Kudowie Zdroju i jest jednym z pierwszych przejawów obchodów jubileuszu 200-tnych urodzin
Moniuszki.

Na zaproszenie szefa komitetu redakcyjnego nowej edycji Dzieł Wszystkich Stanisława
Moniuszki działającego przy Polskim Wydawnictwie Muzycznym, prof. Remigiusza Pośpiecha
partytura zostanie włączona do niniejszej edycji.
Wyjątkowość przedsięwzięcia polega głównie na posłużeniu się oryginalną partyturą zbudowaną na
podstawie odpisów z oryginałów znajdujących się w Bibliotece, Muzeum i Archiwum
Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w Warszawie.