Na Międzynarodowym Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju zaprezentowana zostanie
operetka z muzyką S.Moniuszki i librettem autorstwa A.Fredry, której realizatormi są członkowie
Towarzystwa Teatralnego.

NOWY DON KISZOT CZYLI STO SZALEŃSTW

Inscenizacja i reżyseria Roberto Skolmowski,

choreografia i ruch sceniczny Elżbieta Lejman-Krzysztyniak.
Podstawę źródłową niniejszego wykonania stanowi kopia z prawdopodobnie ok. 1880 roku rękopisu
(tzw. odpisu), sporządzonego przypuszczalnie w latach 1841-42 na zlecenie samego Stanisława
Moniuszki, a przechowywana obecnie w Bibliotece, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa
Muzycznego w Warszawie. Należy wyraźnie podkreślić, że nigdy dotychczas krotochwila w trzech
aktach Nowy Don Kiszot, czyli Sto szaleństw Aleksandra Fredry z muzyką Stanisława Moniuszki nie
była wykonana zgodnie z tą zachowaną kopią rękopisu (odpisu).
Premiera w wersji urtekstowej.
26.08.2017

Teatr Pod Blachą – Kudowa-Zdrój
http://www.festiwalmoniuszkowski.pl